House of Sand and Fog

House of Sand and Fog [ FIC-426 ]

 199.00  บาท

On a road crew in California, a former colonel in the Iranian Air Force sees a way to restore his family's dignity in an attractive bungalow available on county auction. But the house's owner, a recovering alcoholic and addict down on her luck, will fight for the one thing she has left. And her lover, a married cop, will be driven to extremes to win her love. 

 เปรียบเทียบ


 ความคิดเห็น

สินค้าแนะนำ

Men at Arms

Men at Arms

Terry Prachett 552140287 381 หน้า Corgi -YR1994 สภาพหนังสือ B

  100.00  บาท
Saving fish from drowning

Saving fish from drowning

Amy Tan 000723211X 474 หน้า Harper Perennial-YR2006 สภาพหนังสือ C

 100.00  บาท