นิยายวิทยาศาสตร์ แฟนตาซี

The Hobbit
The Hobbit

J.R.R.Tolkien 9780547928227 300 หน้า Mariner Books - YR2012 สภาพหนังสือ B หมายเหตุ ปกมีรอยพับ แต่กระดาษด้านในสภาพดี

 120.00  บาท
Pandaemon
Pandaemon

Christopher Brookmyre 9780349120508 394 หน้า Abacus - YR2010 สภาพหนังสือ A

  130.00  บาท
The Hunger Games
The Hunger Games

Suzanne Collins 9781407132082 454 หน้า Scholastic - YR2011 สภาพหนังสือ C

 110.00  บาท
The Spook's Mistake(The Last Apprentice #5)
The Spook's Mistake(The Last Apprentice #5)

Joseph Delaney 9780370329314 462 หน้า(ปกแข็ง) The Bodley Head - YR2008 สภาพหนังสือ C

  120.00  บาท
Android Karenina
Android Karenina

Leo Tolstoy and Ben H. Winters 9781594744600 541 หน้า Quirk Books - YR2010 สภาพหนังสือ B

 140.00  บาท
A Dance with Dragons: Part II: After the Feast
A Dance with Dragons: Part II: After the Feast

George R.R. Martin 9780007466078 557 หน้า Harper - YR2012 สภาพหนังสือ NEW

 190.00  บาท
The Day of the Triffids
The Day of the Triffids

John Wyndham 0141185414 233 หน้า Penguin Books - YR2000 สภาพหนังสือ NEW

 180.00  บาท
A Storm of Swords: Book III of a Song of Ice and Fire
A Storm of Swords: Book III of a Song of Ice and Fire

George R.R. Martin 9780345543981 1177 หน้า Bantam Books - YR2013 สภาพหนังสือ NEW

  190.00  บาท
Artemis Fowl: The Eternity Code
Artemis Fowl: The Eternity Code

Eoin Colfer 0141315482 329 หน้า Puffin Books - YR2004 สภาพหนังสือ B

 120.00  บาท
Men at Arms
Men at Arms

Terry Prachett 552140287 381 หน้า Corgi -YR1994 สภาพหนังสือ B

 120.00  บาท
The Last Continent
The Last Continent

Terry Prachett 552146145 412 หน้า Corgi Books-YR1999 สภาพหนังสือ B

 110.00  บาท
Battlefield Earth
Battlefield Earth

L.Ron Hubbard 190094488X 1050 หน้า New Era -YR2000 สภาพหนังสือ B

 130.00  บาท
All Tomorrow's Parties
All Tomorrow's Parties

William Gibson 01402666135 278 หน้า Penguin Books - YR2000 สภาพหนังสือ B

 140.00  บาท
The Last Theorem
The Last Theorem

Arthur C. Clarke and Frederick Pohl 9780345470232 307 หน้า Ballantine Books - YR2009 สภาพหนังสือ B

 110.00  บาท
2010: Odyssy Two
2010: Odyssy Two

Arthur C. Clarke 0345303067 335 หน้า Ballantine Books-YR1984 สภาพหนังสือ C

 90.00  บาท
The Ghosts from the Grand Banks
The Ghosts from the Grand Banks

Arthur C. Clarke 978057510177 สภาพหนังสือ ใหม่

 160.00  บาท
The Player of Games
The Player of Games

Iain M. Bank 9781857231465 309 หน้า Orbit Books -YR2010 สภาพหนังสือ ใหม่

 180.00  บาท
Whit
Whit

Iain Banks 9780349107684 455 หน้า Abacus-YR2009 สภาพหนังสือ ใหม่

 200.00  บาท