หนังสือได้รางวัล

Gioriana
Gioriana

Michael Moorcock 0575073594 368 หน้า Gollancz - YR2001 สภาพหนังสือ C The Winner of World Fantasy Award 1979

 110.00  บาท
The Garbage King
The Garbage King

Elizabeth Laird 0330415026 330 หน้า Macmillan Children's Books - YR2003 สภาพหนังสือ NEW Winner of the Scottish Arts Council Children's Book of the Year Award

 150.00  บาท
Let the Great World Spin
Let the Great World Spin

Colum McCann 9780812973990 375 หน้า Random House - YR2010 สภาพหนังสือ B 2009 The Winner of National Book Award

 140.00  บาท
A Suitable Boy
A Suitable Boy

Vikram Seth 1857990889 1474 หน้า Phoenix - YR1995 สภาพหนังสือ C Winner of the 1994 Commonwealth Writers Prize

 140.00  บาท
English Passengers
English Passengers

Matthew Kneale 462 หน้า Penguin Books - YR2001 สภาพหนังสือ B Winner of the 2000 Whitbread Book of the Year

 120.00  บาท