หนังสือจากนักเขียนรางวัลโนเบล

Beloved
Beloved

Toni Morrison 9781400033416 321 หน้า Vintage Books - YR2004 สภาพหนังสือ - B 1993 Nobel Prize in Literature

 120.00  บาท
The Adulterous Woman
The Adulterous Woman

Albert Camus 9780141195841 71 หน้า Penguin Classic - YR2011 สภาพหนังสือ New

 120.00  บาท
The Land of Green Plums
The Land of Green Plums

Herta Muller 9781862072602 242 หน้า Granta Books - YR1999 สภาพหนังสือ A

  130.00  บาท
The Mystic Masseur
The Mystic Masseur

V.S. Naipaul 330487043 207 หน้า Picador -YR2007 สภาพหนังสือ A 2001 Winner of Nobel Prize for Literature

 140.00  บาท