วรรณกรรมคลาสสิก

Immortality
Immortality

Milan Kundera 9780060932381 358 หน้า Perennial Classics - YR1999 สภาพหนังสือ C

 120.00  บาท
Lolita
Lolita

Vladimir Nabokov 9780297858805 292 หน้า(ปกแข็ง) W&N Classics - YR2009 สภาพหนังสือ A ฉบับพิเศษมีภาพวาดที่ด้านในปกหน้าและหลัง

 180.00  บาท
Heart of Darkness and Other Tales
Heart of Darkness and Other Tales

Joseph Conrad 9780199536016 225 หน้า Oxford Classics - YR2008 สภาพหนังสือ C

 100.00  บาท
Notes from Underground
Notes from Underground

Fyodor Dostoevsky 0553211447 158 หน้า Bantam Books - YR1992 สภาพหนังสือ B

 80.00  บาท
Catch-22
Catch-22

Joseph Heller 9780684865133 416 หน้า (ปกแข็ง) Simon & Schuster - YR1999 สภาพหนังสือ C

 130.00  บาท
Brave New World
Brave New World

Aldous Huxley 9780307356543 235 หน้า Vintage Canada - YR2007 สภาพหนังสือ C

 110.00  บาท
Middlemarch
Middlemarch

George Eliot 9781853262371 702 หน้า Wordsworth Classics - YR2000 สภาพหนังสือ B

 120.00  บาท
The Mill on the Floss
The Mill on the Floss

George Eliot 9781853260742 472 หน้า Wordsworth Classics - YR1999 สภาพหนังสือ A

 130.00  บาท
The tenant of Wildfell Hall
The tenant of Wildfell Hall

Anne Bronte 9780099529668 409 หน้า Vintage - YR2009 สภาพหนังสือ B

 130.00  บาท
The Karamazov Brothers
The Karamazov Brothers

Fyodor Dostoevsky 9781840221862 870 หน้า Wordsworth Classics - YR2009 สภาพหนังสือ NEW

 200.00  บาท
Crime and Punishment
Crime and Punishment

Fyodor Dostoevsky 9781840224306 485 หน้า Wordsworth Classics - YR2000 สภาพหนังสือ NEW

 180.00  บาท
Lord Jim
Lord Jim

Joseph Conrad 9780007449859 414 หน้า Collins Classics - YR2012 สภาพหนังสือ NEW

 160.00  บาท
A Christmas Carol
A Christmas Carol

Charles Dickens 9780007350865 128 หน้า Collins Classics - YR2013 สภาพหนังสือ NEW

 140.00  บาท
Don Quixote
Don Quixote

Cervantes 9781853260360 773 หน้า Wordsworth Classics - YR2008 สภาพหนังสือ NEW

 200.00  บาท
Anna Karenina
Anna Karenina

Leo Tolstoy 9781853262715 813 หน้า Wordsworth Classics - YR1999 สภาพหนังสือ NEW

 200.00  บาท
Eustace and Hilda
Eustace and Hilda

L.P. Hartley 0940322803 758 หน้า New York Review Book - YR2001 สภาพหนังสือ B

 140.00  บาท
Madame Bovary
Madame Bovary

Gustave Flaubert 9780143129110 342 หน้า Penguin Books - YR2015 สภาพหนังสือ A

 140.00  บาท
The Three Musketeers
The Three Musketeers

Alexandre Dumas 835 หน้า(ปกแข็ง) Book-of-the-Month-Club - YR1994 สภาพหนังสือ B

 150.00  บาท
David Copperfield
David Copperfield

Charles Dickens 9780553211894 938 หน้า Bantam Classics - YR2006 สภาพหนังสือ B

 120.00  บาท
A Portrait of the Artist as a Young Man
A Portrait of the Artist as a Young Man

James Joyce 9780007449392 290 หน้า Collin Classics - YR2011 สภาพหนังสือ New

 150.00  บาท